Ayn seri olan CIS PLUS model iin km ama bizim modellere halen yok

Next YE-18500 HD CIS PLUS 28.06.2017 Yazlm

- Farda TV arama problemi dzeltildi.
- Key kapasitesi arttrld.
- Youtube oynatlamayan ierikler dzeltildi.
- Youtube kategorileri dzenlendi.
- Youtube sayfa deiimlerinde yanl sonu gsterime neden olan bir sorun dzeltildi.