burada kullanlan normal iki adet 4 l diseq


ve birde 0/12 volt switch dir bu sayede 8 anaga kadar alabilirsiniz


2 diseq den gelen kabloyu 0/12 v switche gireriz switch inde besleme kablosunu receiverin arkasndaki 0/12 v kna baglarz


cihazmzdan ise uydu ayarlarndan bir diseqdeki uydular 0 digerinide12 v seeriz o kadar

16 l ve 64 ly deneyen olursa oda yorumlarn yazar ben denemedigim iin

alttaki ler hakknda bir yorum getirmeyecegim
altta emalar her cihazdada uygulanamyor malesef