Neler yeni

Rtük basın bildirisi

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#1
Televizyon kanallarına her dokuz dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi zorunluluğu getirildiği iddiaları gerçek dışıdır.

A.01.1.RTÜ.0.01.00-621.02/056/1327 07 Şubat 2012

Televizyon kanallarına her dokuz dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi zorunluluğu getirildiği iddiaları gerçek dışıdır.

Takvim Gazetesinin 03.02.2012 tarihli nüshasında Arda Uskan tarafından kaleme alınan köşe yazısında, “…Alınan yeni kararlar doğrultusunda her 9 dakikada bir, 3 veya 4 dakikalık reklam kuşağı girme zorunluluğu getirmiş…”, “RTÜK’ün bu ‘dahiyane’ buluşu… bu kez tüm yetişkinlerin akıl sağlığıyla oynuyor…” şeklinde gerçek dışı iddialara yer verilmiştir.

Gazete okurlarının, izleyicilerin ve yayın kuruluşlarının doğru bilgilendirilmeleri için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından televizyon kanallarına yönelik olarak her dokuz dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi zorunluluğu getirilmesi söz konusu değildir. Reklam yerleştirme süreleri 3 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6112 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Kanunun 10. Maddesinin 2. fıkrasında “Tele-alışveriş yayınları hariç her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde yirmiyi aşamaz.” denmektedir. Bu oran on iki dakikalık reklam yayınına karşılık gelmektedir.

Resmi Gazete’nin 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle ise 12 dakikalık reklam süresinin en fazla altı defa program bölünerek kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kesintilerin 9 dakikada bir 3-4 dakika ve tam altı kez olacağı yönünde RTÜK tarafından alınmış bir karar ya da yapılan bir zorlama yoktur. Aksine, reklamların yerleştirilmesinde, programın bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin haklarının zedelenmemesi esastır. Ayrıca bu hükümlerin aynı köşe yazarının 06.02.2012 tarihli yazısının başlığında yazıldığı gibi “on iki dakikada bir reklam kuşağı yayınlanması” anlamına gelmeyeceği de açıktır.9 dakikada bir 3-4 dakika reklam kuşağı girilmesi, bir saatlik program yayını içerisinde en az on beş dakika reklam yayınlanması anlamına gelir. Böylece Yasanın bir saatlik yayın süresinde 12 dakika reklam yayını yapılacağına ilişkin temel kuralı ihlal edilmiş olur. Dolayısıyla televizyon kanallarında rastlanan bu tür uygulamalar, RTÜK’ün kararı, zorlaması ya da yazarın ifadesiyle “buluşu” değil, kanalların “yayın ihlali” dir ve müeyyide konusudur. Bu konuda da Üst Kurul Yasanın kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermektedir.

6112 Sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart 2011 tarihinden bugüne kadar yayın kuruluşları hakkında verilen müeyyide kararlarının yüzde 56’sının gerekçesini reklam ihlalleri oluşturmaktadır. Ancak daha etkin önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgililerin dikkatine sunulur.

NOT:HaberALINTI dir amacli eklenmistir.LÜTFEN SIYASI YORUM iceren mesaj yazmayalim.
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#2
B.02.6.RTÜ.0.63.621.02.117/3256 20 Mart 2012

Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri
Taslak Dokümanı Görüşe Açılmıştır.


Karasal sayısal yayına geçilmesine yönelik sayısal frekans planı çalışmaları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, Karasal Radyo ve Televizyon Elektronik Düzenleme Sistemi (KARTEF) Projesi kapsamında sürdürülmektedir.

6112 Sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Üst Kurulca karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla sayısal televizyon multipleks kapasitesi sıralama ihalesi yapılır” hükmü gereğince, sayısal frekans planının tamamlanmasının ardından sayısal multipleks sıralama ihalesi gerçekleştirilecektir. İhale sonrası sayısal yayına geçiş aşamasında, karasal sayısal televizyon yayınları ile analog televizyon yayınlarına bir süre eşzamanlı olarak devam edilmesinin ardından, sayısal yayıncılığın yaygınlaşmasına bağlı olarak, analog televizyon yayınlarına son verilip karasal ortamdan tamamen sayısal yayına geçilmesi sağlanacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 6112 Sayılı Kanunla verilmiş olan karasal sayısal yayıncılık sektörüne ilişkin genel ve teknik stratejileri belirleme yetkisi kapsamında, ülkemizde uygulanacak karasal sayısal televizyon yayıncılığında MPEG-4 kodlama (compression-sıkıştırma) formatının sayısal yayıncılık kodlama sistemi olarak kabul edilmesine ve karasal sayısal yayıncılık standardı olarak da DVB-T2’nin kabul edilip uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu kararda, ülkemizde kullanılacak sayısal TV ve set üstü kutu (STB) alıcılarının özelliklerinin bir an önce belirlenmesinin, üreticiler açısından rekabet imkânını artıracağı ve ayrıca tüketicilerin bilinçlendirilerek, kaliteli TV alıcısı ve STB üretiminin teşvik edilmesinin sağlanacağı öngörülmüştür Ayrıca alıcı cihazların (TV, STB v.b.) ithalatı ve üretimi için hukuki ve teknik düzenlemelerin yapılmasının, üretilen ya da ithal edilen cihazların standartlara uygunluğunun denetlenmesini sağlayacak bir test ve onaylama merkezinin (laboratuvarının) kurulmasının ve ulusal standartlara uygunluğu tanımlayan bir amblemin (logo) söz konusu cihazlara konulmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, standartlara uygun alıcı cihazların üretim ve ithalini sağlamak, yerli üreticileri ülkemiz ihtiyaçları ve uluslararası standartlara göre yönlendirmek ve üretimi teşvik etmek amacıyla Türkiye Sayısal Karasal Televizyon (DVB-T2) Alıcıları Gereksinimleri Taslak Dokümanı hazırlanmıştır. Söz konusu doküman 20 Mart 2012 tarihinden itibaren otuz gün süreyle RTÜK web sitesinde yayımlanmak suretiyle ilgili tüm tarafların görüşüne açılmıştır. Gelecek görüş ve öneriler çerçevesinde taslağa son şekli verilecektir. Görüşler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığının izintahsisburo@rtuk.gov.tr e-posta adresine veya 0 312 266 19 81 No’lu faks numarasına ya da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Bilkent Plaza B2 Blok 06530 Bilkent Ankara adresine gönderilebilecektir.

İlgililerin dikkatine önemle sunulur.


 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#3
RTÜK'ün yetkileri KHK ile genişletildi


KHK ile yayın yasağı kapsamını genişleten RTÜK, terör saldırılarından sonra TV’lerin nasıl haber yapacakları konusunda kurallar koydu.

KHK ile yayın yasağı kapsamını genişleten RTÜK, terör saldırılarından sonra TV'lerin nasıl haber yapacakları konusunda kurallar koydu. Haber kanallarının temsilcileriyle toplantı yapan RTÜK yetkilileri, muhabirlerin ifadelerinden, olay yeri görüntülerine, ambulans sesinden, olayla ilgili yapılan yorum ve eleştirilere kadar bir çok konuyu ''Yayın yasağı kapsama” aldı.

RTÜK, Antalya, İstanbul ve İzmir gibi marka şehirlerde ve havaalanları ile limanlarda yapılacak saldırılara ilişkin de özel yasak getirdi.

Terör olaylarında sadece Cumhurbaşkanı, Başbakan gibi resmi yetkililerin açıklamalarının yasak kapsamı dışında tutuldu. RTÜK'ün “yayın yasağına” ilişkin haber kanallarına dağıttığı bilgi notunda şöyle denildi:

YETKİLİLER KONUŞABİLİR
Yayın yasağını gerektiren yayınlara ilişkin Cumhurbaşkanı, Başbakan, vali, emniyet müdürü gibi resmi makamların açıklamaları yayın yasağı kapsamında değerlendirilmeyecektir. (Maddede, muhalefet parti liderleriyle ilgili ifade yer almaması dikkat çekti)

AMBULANS GÖRÜNTÜSÜ YASAĞI
Resmi makamlarca dağıtılan görüntü ve bilgiler dışındaki varsa patlama/saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlar ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlar, olay anı ve sonrası, olay yeri görüntüleri, olay anı ve sonrasında vatandaşların yaşadığı korku ve paniği gösteren görüntüler (itfaiye, polis aracı, ambulans görüntüleri, olay anı ve sonrasındaki tanık anlatımları, görevlilerin olaya ilişkin olay sonrasındaki çalışmaları ve delil toplama faaliyetleri).

MUHABİRLERİN SÖZLERİ DE YASAK
Kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, olay yerinin tespitine yönelik yer ve konum bilgileri ile buna imkan verecek görüntüler, fail ve olaya iştirak etme şüphesi bulunanların isimleri, yaşadıkları şehirler ve kullandıkları araçlara ilişkin bilgiler, şüpheli terör örgütlerinin isimleri ve soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek benzer bilgi, görüntü, haber, eleştiri ve yorum içeren yayınlar, sunucu veya muhabirlerin ajitasyon içeren abartılı ifadeleri, olay ile ilgili toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar.

SON DAKİKA VERMEYİN
Olayın sıcaklığı geçmesine rağmen, gün boyu ekranda kalan ‘son dakika, sıcak haber vb.' yazıları, yayın akışının kesilerek sürekli yayın yasağına neden olan olaya ilişkin haberlere yer verilmesi, haber bültenleri dışında bölünmüş ekranda olaya ilişkin görüntülere ve yorumlara yer verilmesi yayın yasağının kapsamında değerlendirilecektir.

MARKA ŞEHİRLERE SALDIRILAR
İstanbul, İzmir, Antalya gibi marka şehirlerimize yönelik yapılan saldırılar ile havaalanları, limanlar gibi kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlar, yayın yasağının kapsamında değerlendirilecektir.
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#4
Rtük’ten kamuoyuna duyurulur

Son günlerde RTÜK sabit hatlarından olan 0312 297 50 05/0312 297 50 54/0312 297 50 55 vd. telefon numaralarından vatandaşlarımızın cep telefonlarına; €œicra emri, savcılık ihtarı, masraf iadesi€ vb. adlar altında, adli merci ve yasal yükümlülük havası verilmek suretiyle, para ödemesi yapılması içerikli birtakım mesajlar gönderildiği şeklinde çok sayıda şikayet alınmaktadır. Yapılanların dolandırıcıların yeni bir yöntemi olduğu ve bu vb. mesajlara itibar edilmemesi gerektiği tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#5
RTÜK`ten 17 medya kuruluşuna şok!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 17 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurul nezdindeki yayın haklarını iptal etti. RTÜK ayrıca bahse konu kuruluşları yayıncı kütüğünden çıkardı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada "Bu bağlamda aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara daha önceden tahsis edilmiş olan kanal/frekanslardan yayınlara devam edildiğinin tespit edilmesi halinde, 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır.” hükmü çerçevesinde işlem yapılacaktır." denildi.

Yayın hakları iptal edilen ve yayıncı kütüğünden çıkarılan kuruluşlar şu şekilde:

1- AKTİF FM RADYO VE REKLAM AJANSI A.Ş. RADYO AKTİF

2-BETÜL RADYO TV YAPIM YAYINCILIK A.Ş. IŞIK FM

3-ÇETİNGAZİ İLETİŞİM YAY. A.Ş. RD TEK

4-ÇORLU BARIŞ RADYO TV YAY. VE TAN. HİZ. A.Ş. ÇORLU FM

5-ENDER RADYOCULUK VE YAYINCILIK REKLAMCILIK A.Ş. RD ENDER

6-ENERJİ RADYO VE YAY. A.Ş. ENERJİ FM

7-İNTAŞ RADYO YAY. A.Ş. RADYO ŞEKER

8-KOZ RADYO YAYINCILIK A.Ş. SAMSUN KLAS FM

9-KÖRFEZ RADYO REK.YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. KÖRFEZ FM

10-KYÖD KOCAELİ YAYINCILIK ÖZGÜN DAGITIM A.Ş. RADYO KOCAELİ DEMOKRAT

11-MANİSA RADYO 45 REK. YAY VE SAN TİC. A.Ş. RADYO 45

12-MEGA YAYINCILIK RADYO TV. HİZ. SAN. TİC.A.Ş. MEGA FM

13-NAS FM RD TV SAN. TİC. A.Ş. RADYO EYLÜL

14-ÖZİNAL RADYO VE YAYINCILIK TİC. A.Ş. RADYO DOĞUŞ

15-SEVGİ TELEVİZYON VE RADYO YAYINCILIK A.Ş. SEVGİ TV

16-SRT SOMA RADYO TV YAYINCILIK SAN. TİC. A.Ş. RADYO SRT FM

17-ZİLE STAR FM RD TV REKLAM ORG. YAYINCILIK A.Ş. ZİLE RADYO GÜNEŞ
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#6
RTÜK'ten medya kuruluşlarına flaş uyarı!

Kayıtlı elektronik posta adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, bunların 5 Şubat'a kadar Üst Kurula iletilmesi, aksi takdirde yayınlarının 3 ay süreyle durdurulacağı uyarısında bulunuldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin uyarıda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen incelemede, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmediği tespit edildi.

Medya kuruluşlarına, bu kapsamda 30 günlük süre verildi. Bu süre içinde elektronik posta adreslerini Üst Kurula bildirmeyen kuruluşların yayınları 3 ay süreyle durdurulacak.

Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilecek. Bu Üst Kurulun internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilecek.
Kurulun internet sitesinde ilan edilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, KEP adreslerini 5 Şubat 2018'e kadar Üst Kurula bildirmesi gerekiyor.
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#7
İnternetten Yapılan Yayınlara RTÜK Kontrolü Geliyor!

TBMM’ye sunulan yeni torba yasasında, RTÜK’e ‘internetten yapılan yayınlar’a lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı belirtildi.

RTÜK, düzenlemenin yasalaşması halinde internetten yayın yapan kanalların lisans başvurusunu değerlendirip, tıpkı TV’de olduğu gibi ‘uygunsuz içerik’ olmaları halinde lisanslarını iptal edebilecek.

Meclisteki iddialara göre düzenlemenin, Adnan Hoca olarak da bilinen Adnan Oktar’ın tartışma yaratan yayınlarına önlem olarak alındığı belirtiliyor.

Meclise gönderilen torba kanununun 73. maddesinde, internet sitelerinden yayın yapmak isteyen lisanslı yayın kuruluşlarının yayın yapabilmek için RTÜK’ten ayrıca lisans almak zorunda kalacağı, lisans almayan veya lisansı iptal edilen kuruluşların yayınlarının, sulh ceza hakimliği tarafında engellenebilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

Düzenlemeye göre sulh ceza hakimi, RTÜK’ün talebini 24 saat içinde duruşmaya gerek görmeden karara bağlayabilecek. Karara Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilecek.

Milliyet’in yayınladığı habere göre tasarıya gerekçe olarak internet üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını sunan kurumların üst kurul tarafından hiçbir şekilde lisanslandırılmadığı, "Dolayısıyla söz konusu kuruluşlar yayın içerik denetiminden kaçındıkları gibi, gerek yurtiçinden çoğunlukla da yurtdışından söz konusu yayınlar nedeniyle elde ettikleri gelirleri nedeniyle vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden kaçınmaktadırlar. Belirtilen gerekçelerle sabit ve mobil internet altyapıları üzerinden sunulan radyo ve televizyon içeriklerinin de denetlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Kısacası düzenleme ile Scope ve YouTube gibi platformlar üzerinde yapılan yayınlar, uygunsuz içerik olmaları halinde engellenebilecekler.
 

collo1

Moderator
Yönetici
Moderator
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
3,721
Beğeniler
3,874
Konum
ALMANYA
#8
ŞİDDETİN ÖZENSİZCE EKRANA GETİRİLMESİNE ÖNLEM
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni bir yayın dönemine girildiği sırada son zamanlardaki en büyük şikayetlerden olan şiddet ve şiddetin özensizce gösterimi konusunda medyadan azami hassasiyet beklendiği belirtildi.

Haberlerin genelde olumsuzlukları içerdiğine ilişkin bir algıyla hareket edildiğine işaret edilen açıklamada, basın mensuplarına olumlu gelişmelerin de haber niteliği taşıdığı hatırlatıldı.

ANA HABER BÜLTENLERİNE İNCELEME
Darp, gasp, her türlü silahın kullanıldığı kavgalar, soygun ve cinayet gibi gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan haberlerin, ana haber bültenlerinin neredeyse tamamını kaplar hale geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ÖZENDİRİCİ ETKİSİ ÜZERİNDE DURULUYOR
"Şiddet barındıran görsel ve işitsel yayın içerikleri, bilhassa geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizde özendirici etkiye sahip olabileceği gibi bizleri, toplum nezdinde çok tehlikeli ve vahim sonuçlar doğurabilecek şiddetin normalleşmesine de götürebilmektedir. Gerçek yaşamda şiddet dahil her türlü olayla karşılaşırız ancak burada önemli olan ve üzerinde durulması gereken konu, şiddet içeren görüntülerin ekrana hangi amaçla, ne kadar ve nasıl yansıtıldığıdır. Çeşitli iletişim kanalları üzerinden ya da sosyal medyadan elde edilen amatör kayıtları veya MOBESE görüntülerini hiçbir süzgeçten geçirmeden yayınlamak hiçbir etik değere sığmaz."

TÜRKİYE'YE VE MİLLETE BÜYÜK HAKSIZLIK
Açıklamada, reyting kaygısının asla insanlık onurunun önüne geçmemesi gerektiği belirtilerek, kadına karşı şiddet başta olmak üzere sadece cinayet ve kötümser olayları haberleştirmenin ve bu görüntüleri hiçbir elemeden geçirmeden olduğu gibi yayınlamanın Türkiye'ye ve millete büyük haksızlık olduğu ifade edildi.

ŞİKAYETLER ARTTI
Bu konuda gelen vatandaş şikayetlerinde ciddi oranda artış görüldüğü aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:
"Televizyonlarda bu kadar yoğun olarak karşımıza çıkan şiddet, maalesef toplumun tamamını kuşatmış gibi gösterilmekte ve insanların yaşamındaki güvenlik algılarını değiştirmektedir.

AKILLI İŞARET DÖNEMİ
Uluslararası medyanın çok önceden bir standarda bağladığı ölüm, kaza ve şiddet olaylarının ekrana yansıtılma biçimine ilişkin yayıncılarımızın gerekli önlemleri almamasından dolayı haber programları ve bültenleri için yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Şiddet ve korku içeren yayınların akıllı işaretleri bellidir. Ne zaman ne şekilde yayınlanacakları düzenlenmiştir. Bugüne kadar genel izleyici kategorisinde görülen ve özel bir uyarıcı akıllı işaret kullanılmayan haberlerde, son zamanlarda şiddet görüntülerinin sıklıkla yer alması ne yazık ki ailece izlenen bültenlerde, şiddet görüntülerini içeren haberlerin ağırlık kazanması yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.

Haberlerin de akıllı işaretler uygulaması kapsamına alınması için yeni bir çalışma başlattık. Çalışma tamamlandığında artık yayıncılar, haber bültenlerinde akıllı işaretler kullanmak ve izleyicileri bilgilendirmek zorunda olacaklar."

Açıklamada, şiddetle alakalı özellikle haber bültenlerindeki özensiz yayınların, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un yayın ilkelerinin sıralandığı 8'inci maddesinde yer alan "Yayınlar, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" ilkesi çerçevesinde titizlikle takip edileceği kaydedildi.